New job posting form available (beta)
Try out a new, streamlined job posting form.

Post a job

Step 1
Describe your job
Step 2
Budget and confirmation

¿Xa está rexistrado? Inicie sesión agora.
¿Aínda non está rexistrado? Por favor, rexístrese antes de publicar.

Job type
*  indica un campo requirido.
A súa información de contacto
Make sure you provide full and accurate contact details as required by job posting rules. Your job may be removed by site staff if information does not comply with these rules.

Keep in mind that information entered for your job will be visible to site staff even when you do not chose to show it publicly.
* Nome
* Apelido(s)
* Representación
URL  
Incluir http://
* Enderezo de e-mail  
* Enderezo  
* Cidade  
Estado/Rexión/Provincia  
* Código postal  
* País  
* Número de teléfono  
Formato preferido: +código-do-país (código de área/cidade) 12345678 ext123
Número de fax  
Formato preferido: +código-do-país (código de área/cidade) 12345678 ext123


Detalles do seu traballo

COVID-related jobs are given more visibility. Please check this option only if your project includes content related to the COVID outbreak.
*  Servicios requiridos
Other service:
* Título Tips on writing a good summary
Good: "Auto manual, 20k words, TRADOS", "Short medical translation"
Bad: "Spanish > English Translation", "Interpreting job"
* Detalles do traballo/proxecto
Canto máis concisa e específica sexa a información que proporciona para este traballo/proxecto, máis doado lles será ós proveedores avaliar e responder ó seu anuncio.
Discutir:
  • Asunto do texto
  • Materiais de orixe
  • Referencias útiles
  • Autoedición (desktop publishing)
  • Calendario do proxecto
Note: Do NOT enter rate or payment information here.
(Ex: .10 USD per word, etc.)
* Linguas
Lingua(s) de orixe
Lingua(s) de destino
    
You can choose up to 12 language pairs.
Variante lingüística:
Por favor, describa as variantes lingüísticas requiridas para a(s) lingua(s) de destino.
* Subject field
*  Other field - please specify
Exemplos: microbioloxía, ética/ xenética
Texto de mostra
(Strongly recommended)
If possible, please include a short excerpt from the text to be translated. This will help the service provider come up with a more accurate quote. There is a limit of 500 characters.
Confidentiality level
(Optional. Not intended as a replacement for NDA or other confidentiality agreement)
Some jobs involve confidential material. What security level would you assign to this particular job?.Volume
Non use comas (,) ou puntos (.) para indicar os miles.
¿Nas instalacións da compañía?
Formato de orixe
Notas ó formato de orixe
Formato de entrega
Notas ó formato de entrega
* Data límite para orzamentos The deadline by which quotes must be submitted Time zone: GMT
Time now: May 6 09:14 GMT
* Data de entrega The deadline for delivery of the work Time zone: GMT
Time now: May 6 09:14 GMT
URL onde se describe o traballo


Requisitos do proveedor de servizos (opcional)
Aquí pode dirixir o seu anuncio de traballo a profesionais que cumpren os seguintes criterios. Seleccionar "Preferido" significa que calquera pode presentar orzamento, pero a súa preferencia nestes criterios será visible para os profesionais. Seleccionar "Requirido" significa que soamente os profesionais que cumpran os criterios especificados poderán presentar orzamento a este traballo.

Introducir preferencias ou requisitos dos proveedores de servizo facilitaralle avaliar ós interesados (cando reciba orzamentos via ProZ.com)
coñecementos
*Nota: os profesionais deben indicar polo menos un dos campos xerais seleccionados para satisfacer este criterio
campos específicos
*Nota: os profesionais deben indicar cando menos un dos campos específicos seleccionados para satisfacer este criterioManteña presionado Control para seleccionar máis dunha disciplina específica.
Credenciais profesionais info
Because ProZ.com is not able to verify all credentials, this is the recommended option.
software
*Nota: os profesionais deben indicar polo menos un dos programas seleccionados para satisfacer este criterio

Se non lle resultan familiares estes programas, non seleccione ningún.


      
ubicación info
Usar soamente se os proveedores de servizo deben estar baseados nun país concreto.
lingua materna info
Seleccionar "Lingua de destino" aplicará esta preferencia ou requisito a todas as linguas de destino escollidas para o seu traballo.
Requisitos adicionais para os proveedores de servizo
Considere requirir:
  • Anos de experiencia
  • Coñecemento no campo
  • Referencias
¿Limitar este traballo a membros (de pago) de ProZ.com?
Limitar un traballo a membros de pago resultará nun número menor de orzamentos.
Permitir orzamentos de
Permitir orzamentos de estudiantes para este traballo


Varios
Método de contacto info
Código de seguimento info
¿Este traballo está financiado por unha organización sen ánimo de lucro?  
(FAQ)


Nota: Este formulario facilítase para publicar traballos relacionados coas linguas. O emprego do formulario para calquera outro fin está prohibido.

Antes de continuar, por favor, lea as preguntas frecuentes sobre publicación de traballos. Mediante o uso deste formulario, vostede indica que acepta as normas aquí descritas.

Pódense engadir contratistas ó Blue Board. O Blue Board é unha base de datos completa na que é posible facer buscas sobe contratistas e coordenadas de contratistas, feita polos usuarios de ProZ.com