https://glg.proz.com/about/overview/jobs-directories

Jobs & directories


Resumo dos sistemas de procura de traballo e directorios de ProZ.com.


Directorios

Con máis de 375.000 usuarios rexistrados, ProZ.com é a meirande comunidade de tradutores e intérpretes. Outros directorios inclúen empresas de tradución, contratistas de traballos lingüísticos (xunto coa opinión dos traductores), estudantes e más.


Sistema de ofertas de traballo

É un sistema polo que os contratistas poden solicitar orzamentos de profesionais das linguas. Reciba avisos por correo electrónico das ofertas que lle interesan. O sistema está relacionado co taboleiro Blue Board, que é a base de datos de contratistas de servizos lingüísticos xunto con opinións dos provedores do servizo.Información xeral da páxina

Bote unha ollada ao que ProZ.com lle ofrece.