Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Seguinte   Último
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Dec 29 '18 eng>sve Riser stigare pro closed no
NP Dec 13 '18 eng>sve Spiking/spike transient pro closed no
- Nov 7 '18 deu>sve abwerfen kasta av pro closed no
4 Nov 6 '18 deu>sve Spannungsfreischaltung frånskiljning till spänningslöst tillstånd pro closed no
4 Sep 7 '18 deu>sve zurückgelesene Spannung återläst spänning pro closed ok
- Aug 27 '18 deu>sve Nassquergang tvärgående våttransportör pro open no
4 Aug 29 '18 eng>sve karpules ampullbehållare pro closed ok
- Aug 14 '18 deu>sve Freistich fristick pro open no
4 Jul 24 '18 eng>sve roll draft press pro closed ok
- Jul 22 '18 eng>sve Input/Output inmatad/utmatad energi pro closed no
4 Jul 9 '18 eng>sve transformer blower transformatorfläkt pro closed no
4 May 5 '18 eng>sve heater retainer värmarhållare pro closed no
4 Jan 13 '18 eng>sve spool piece spolstycke pro closed no
4 Jan 13 '18 eng>sve header tank expansionskärl pro closed no
4 Jan 13 '18 eng>sve minimum temperature capability smörjförmåga vid låga temperaturer pro closed no
4 Jan 13 '18 eng>sve lose prime tappar trycket pro closed no
4 Jan 13 '18 eng>sve annulus omgivande hålrum pro closed no
- Jan 13 '18 eng>sve apply force applicera kraft / påföra kraft pro open no
3 Dec 15 '17 eng>sve pitch of chain kedjedelning pro closed no
4 Dec 15 '17 eng>sve lift-off guard avlyftbart skydd pro closed ok
4 Dec 15 '17 eng>sve flag flagga/fana pro closed ok
3 Dec 15 '17 eng>sve gate grind/lucka pro closed no
4 Dec 4 '17 eng>sve FLYING LEADS lösa ledarändar pro closed ok
4 Dec 4 '17 eng>sve DIMNS dimensions pro closed no
4 Nov 18 '17 eng>sve slip gauge passbit pro closed ok
4 Nov 18 '17 eng>sve The works fabriken pro closed ok
4 Nov 18 '17 eng>sve spacer coupling I distanskoppling pro closed ok
4 Nov 18 '17 eng>sve centre datum mittpunkt pro closed ok
2 Nov 11 '17 eng>sve delivery screw matarskruv pro closed ok
- Oct 4 '17 eng>sve flat bladed instrument verktyg med flat klinga pro just_closed no
4 Sep 28 '17 eng>sve Articulated robot ledad robot pro closed no
4 Sep 4 '17 deu>sve Leitsystem överordnat styrsystem/dator pro closed no
4 Aug 17 '17 eng>sve Single Item size: Storlek enskild artikel: pro closed ok
4 Aug 17 '17 eng>sve Resistive: Resistiv belastning: pro closed ok
4 Aug 6 '17 eng>sve dry input högohmig/högresistiv ingång pro closed no
4 May 23 '17 deu>sve Saugerdistanz distansstycke för sugkopp pro closed no
- May 22 '17 eng>sve Progressing Cavity Pump progressiv kavitetspump pro closed ok
4 May 16 '17 eng>sve interpolation interpolering pro closed no
4 May 16 '17 eng>sve Plunging dykfräsning pro closed ok
4 Mar 13 '17 eng>sve LINER PLATES slitplåtar pro closed no
4 Mar 13 '17 eng>sve CEC (Commercial Electronic Control) Commercial Electronic Control pro closed no
4 Mar 13 '17 eng>sve Reverse Inhibit backspärr pro closed no
4 Mar 1 '17 eng>sve Fluted channels kanalfåror pro closed no
4 Mar 1 '17 eng>sve Reverse pulse jet reverserad luftpuls pro closed no
4 Feb 20 '17 eng>sve expansion (top-up) provision möjlighet för expansion (påfyllning) pro closed no
4 Feb 14 '17 eng>sve Dual serial cable seriell kabel med dubbelt kontaktdon pro closed ok
4 Feb 11 '17 eng>sve twist-on wire connector toppklämma pro closed ok
4 Feb 10 '17 eng>sve three-way multiplug / T-shaped wall tap trevägs förgreningskontakt pro closed ok
- Feb 7 '17 deu>sve Mehretagenofen etageugn/våningsugn pro closed no
4 Jan 26 '17 eng>sve Augur jordborr pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Seguinte   Último