Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Seguinte   Último
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Aug 11 pol>eng analiza powłamaniowa post-intrusion analysis pro closed no
- Jul 23 pol>eng Doskonale sprawdza się w przypadku wymagających realizacji It's a perfect solution for demanding projects/applications pro closed ok
4 Jun 4 eng>pol to perform I/O-intensive queries wykonywać zapytania/kwerendy cechujące się dużą intensywnością operacji we/wy pro closed ok
4 Apr 7 pol>eng Obsługa luk handle/resolve vulnerabilities pro closed no
4 Mar 6 eng>pol mods mod / modyfikacja pro closed ok
4 Mar 6 eng>pol disablement dezaktywacja/wyłączenie pro closed no
4 Mar 2 eng>pol battery durability czas pracy/działania akumulatorów pro closed no
4 Feb 5 eng>pol AND’ed poddany operacji (logicznej) AND pro closed no
4 Feb 4 eng>pol single threaded operating system jednowątkowy system operacyjny pro closed no
4 Oct 9 '19 pol>eng zatyczki przeciwpyłowe dust plug/cover pro closed ok
4 Sep 4 '19 eng>pol scale deployment rozszerzać/powiększać/rozbudowywać wdrożenie pro closed no
4 Jul 31 '19 eng>pol technology stack stos technologii pro closed no
- Jul 17 '19 eng>pol policy-driven oparty na zasadach / na podstawie zasad pro closed no
- Jul 17 '19 eng>pol Transparent cloud-tiering transparentne zapisywanie (w warstwie) w chmurze pro closed no
4 Jul 17 '19 eng>pol Data-Intensive Workloads obciążenia/aplikacje intensywnie korzystające z danych pro closed no
4 Jul 17 '19 eng>pol hyperconvergent [solutions] [rozwiązania] hiperkonwergentne pro closed no
4 Jul 17 '19 eng>pol parallel file równoległy system plików pro closed no
- Nov 5 '18 eng>pol lock down zawęzić wybór pro closed no
4 Nov 5 '18 eng>pol logical respository repozytorium logiczne pro closed ok
4 Oct 24 '18 pol>eng obiekt (hotelarski) location/hotel pro closed ok
4 Sep 20 '18 eng>pol drive installed base zainstalowana liczba napędów pro closed no
4 Jul 31 '18 eng>pol cyber vulnerability management zarządzanie podatnościami na cyberataki/cyberzagrożenia pro closed no
4 Jul 23 '18 eng>pol headless CMS system CMS bez (graficznego) interfejsu użytkownika pro closed no
4 May 23 '18 pol>eng wycena projektu project quote pro closed no
4 May 17 '18 pol>eng wynająć grafika w abonamencie use subscription-based graphic design pro closed no
4 May 11 '18 pol>eng poprawność składniowa kodu code syntax correctness pro closed no
4 May 9 '18 eng>pol Border of Background Image obramowanie obrazu tła / w tle pro closed no
4 Apr 6 '18 pol>eng porównywalny po cechach the product's features are comparable pro closed no
4 Apr 5 '18 eng>pol fully qualified domain name pełna nazwa domeny / w pełni kwalifikowana nazwa domeny pro closed no
4 Mar 16 '18 pol>eng sieć szkieletowa typu krata mesh backbone (network) pro closed ok
4 Mar 8 '18 eng>pol execute (job, report) wykonywać pro closed no
4 Oct 27 '17 pol>eng "na sucho" dry pro closed no
4 Sep 11 '17 pol>eng raport podręczny Quick Report pro closed no
4 Jul 26 '17 eng>pol live slide slajd dynamiczny pro closed no
4 Apr 11 '17 eng>pol edge device urządzenie brzegowe pro closed no
4 Jan 12 '17 eng>pol Depress naciskać pro closed no
4 Dec 21 '16 eng>pol strength requirement wymaganie dotyczące siły (zabezpieczeń) pro closed no
4 Dec 19 '16 eng>pol de-identify usunąć dane/informacje identyfikacyjne pro closed no
4 Dec 19 '16 eng>pol anonymized API calls anonimowe wywołania (interfejsu) API pro closed no
4 Dec 9 '16 eng>pol modern-reference architectures nowoczesne architektury referencyjne/wzorcowe pro closed no
4 Dec 9 '16 eng>pol use case-specific [architecture design] pod kątem konkretnych zastosowań / przypadków użycia pro closed no
4 Nov 30 '16 eng>pol theme motyw pro closed no
- Nov 23 '16 eng>pol average out uśrednić pro closed no
4 Nov 17 '16 eng>pol performance capability mechanizm (działania/funkcjonowania) pro closed no
4 Nov 17 '16 eng>pol end-to-end security kompleksowe zabezpieczenia/bezpieczeństwo pro closed no
4 Oct 5 '16 eng>pol cloud domain-join dołączanie do domeny w chmurze pro closed no
4 Sep 23 '16 eng>pol hot remove usuwanie bez wyłączania / podczas pracy pro closed no
4 Sep 23 '16 eng>pol hot migration migracja bez wyłączania / podczas pracy (maszyny wirtualnej) pro closed no
4 Sep 23 '16 eng>pol virtualized workload obciążenie zwirtualizowane / aplikacja zwirtualizowana pro closed no
4 Sep 23 '16 eng>pol thick provisioned disk dysk alokowany nieelastycznie pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Seguinte   Último