ProZ.com translation contests »
Mox presents: "The comic life of a translator" » English to Vietnamese

Competition in this pair is now closed.

Discussion and feedback about the competition in this language pair may now be provided by visiting the "Discussion & feedback" page for this pair. Entries may also be individually discussed by clicking the "Discuss" link next to any listed entry.
 
 

Source text in English

Source text image

I began the revision and realized that it was a humongous pile of excrement produced by Gurgle!

Nonetheless, I delivered a perfect translation... but the customer had my sublime work edited by some illiterate jerk who ruined it!

And they published online my now-defective translation alongside my name!

Winning entries could not be determined in this language pair.

There were 10 entries submitted in this pair during the submission phase. Not enough votes were submitted by peers for a winning entry to be determined.

Competition in this pair is now closed.


Entries (10 total) Expand all entries

Tôi bắt đầu soát lại và phát hiện ra đó là một đống xú uế (1) to lù của Gurgle!

Tuy vậy, tôi đã gửi đi một bản dịch hoàn hảo... ấy thế mà khách hàng lại để cho cực phẩm (2) của tôi bị nát tươm dưới tay kẻ biên tập thiểu năng (3) nào đó!

Và bọn họ đã cho đăng lên mạng bản dịch của tôi giờ đã te tua (4) kèm theo tên tôi ở kế bên chứ!

Chú thích:
Phiên bản khác của một số từ/ngữ:
(1) phế phẩm
(2) bản dịch công phu
(3) dốt nát
(4) đầy khiếm khuyết
Entry #28547 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Voting points1st2nd3rd
0000
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry3.493.27 (11 ratings)3.70 (10 ratings)
Tôi bắt đầu xem lại bài và nhận ra đó là một đống phân bự tổ chảng mà Gurgle đã phóng uế ra!

Mặc dù vậy, tôi vẫn cung cấp một bản dịch hoàn hảo ... nhưng khách hàng đã để một tên khốn mù chữ nào đó chỉnh sửa lại tuyệt tác của tôi, và hắn đã phá hỏng nó!

Và giờ họ còn công bố bản dịch lỗi đó lên mạng, với tên tôi trong đó nữa!
Entry #28742 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Voting points1st2nd3rd
0000
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry3.223.00 (10 ratings)3.44 (9 ratings)
Bay vào hiệu đính thì tôi phát hiện ra mình đụng phải một núi phân bốc mùi Gurgle.

Cơ mà tôi cũng giao trả một bản dịch ngon lành cành đào... nhưng khách hàng lại giao sản phẩm hoàn hảo của tôi cho một tên đần thối nào đó chỉnh sửa và rồi thì toang!

Rồi họ đưa bản dịch mắc bệnh đó của tôi lên mạng với tên của tôi chình ình bên cạnh!
Entry #28835 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Voting points1st2nd3rd
0000
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry2.933.00 (8 ratings)2.86 (7 ratings)
Em bắt đầu sửa bài và thấy nó chả khác gì mớ bòng bong - phiên bản Gurgle!
Dù vậy, e vẫn dịch bài thật chuẩn chỉnh... nhưng rồi khách lại thuê dân mù tịt sửa hỏng em nó!
Và bản dịch lỗi được đăng lên mạng - dịch giả mang tên em (!)
Entry #28729 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Tham Phan
Tham Phan
Vietnam
Voting points1st2nd3rd
0000
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry2.902.80 (10 ratings)3.00 (9 ratings)
Vừa mở bài dịch ra sửa là tôi đã thấy mình đang phải dọn đống phân bự chảng do bác "Gơ-gồ" tạo ra!

Nhưng tôi vẫn hoàn thiện bản dịch không chê vào đâu được... ấy vậy mà khách hàng lại đưa tuyệt tác của tôi cho một gã ngu ngơ nào đó sửa lợn lành thành lợn què!

Rồi họ đăng trực tuyến bản dịch lỗi giờ chẳng còn là của tôi với tên tôi chình ình ở bên cạnh!
Entry #28202 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Voting points1st2nd3rd
0000
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry2.852.86 (7 ratings)2.83 (6 ratings)
Tôi bắt đầu soát lại bản dịch và nhận ra rằng đó là một "đống phân" khổng lồ do Gurgle thải ra!

Mặc dù tôi đã cung cấp một bản dịch hoàn hảo ... nhưng khách hàng đã đưa tác phẩm tuyệt vời của tôi đi chỉnh sửa bởi một kẻ ngốc không biết chữ để phá hỏng nó!

Và họ đã xuất bản trực tuyến bản dịch của tôi, đã bị làm khiếm khuyết, cùng với tên tôi!
Entry #28468 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Khang Dao
Khang Dao
Vietnam
Voting points1st2nd3rd
0000
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry2.742.14 (7 ratings)3.33 (6 ratings)
Bắt tay vào hiệu chỉnh, mình nhận ra đó là thứ rác rưởi khổng lồ do Gurgle thải ra!
Mà kệ, tôi đã giao bản dịch hoàn hảo rồi… nhưng khách hàng lại đưa tuyệt phẩm của tôi cho một tay ngớ ngẩn dốt học biên tập phá hỏng nó!
Và rồi họ cho xuất bản bản dịch đầy lỗi đó dưới tên tôi!
Entry #28724 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Voting points1st2nd3rd
0000
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry2.562.29 (7 ratings)2.83 (6 ratings)
Tôi bắt đầu xem lại và nhận ra đó là một đống xú uế khủng khiếp do Gurgle taọ ra!

Tuy vậy, tôi vẫn gửi lại một bản dịch hoàn hảo ... thế mà khách hàng lại giao tuyệt tác của tôi cho một kẻ ngốc mù chữ chữa laị làm hỏng bét!

Và rồi họ đã phát hành trực tuyến bản lỗi trên bản dịch của tôi kèm theo tên tôi!
Entry #29371 — Discuss 0 — Variant: Not specified
XinhTTL
XinhTTL
United States
Voting points1st2nd3rd
0000
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry2.562.25 (8 ratings)2.86 (7 ratings)
Tôi xem lại và nhận ra nó là một đống rác tổ chảng được dịch bởi Gurgle!

Mặc dù tôi đã gửi một bản dịch hoàn hảo... nhưng vị khách hàng đó đã đưa tác phẩm tuyệt vời của tôi cho một tên ngu dốt biên tập lại và phá hỏng nó mất rồi!

Và họ đã xuất bản bản dịch không hoàn hảo đó lên mạng, cùng với tên của tôi ở bên cạnh!
Entry #29155 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Voting points1st2nd3rd
0000
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry2.492.14 (7 ratings)2.83 (6 ratings)
Tôi bắt đầu xem lại bản dịch của mình và nhận thấy nó tệ kinh khủng như được Gurgle dịch!
Tuy nhiên, trước đó tôi đã bàn giao một bản dịch xuất sắc …nhưng khách hàng đã cho một kẻ ngớ ngẩn dốt nát nào đó hiệu đính bản dịch tuyệt vời của tôi và đã làm hỏng bản dịch!
Và họ đã công khai trên mạng bản dịch bị làm hỏng tồi tệ này dưới tên của tôi!
Entry #29164 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Voting points1st2nd3rd
0000
Rating typeOverallQualityAccuracy
Entry2.252.00 (7 ratings)2.50 (6 ratings)


ProZ.com translation contests

ProZ.com translation contests offer a fun way to take a break from your normal routine while testing and honing your skills with fellow translators.


ProZ.com Translation Contests. Patent pending.

Your current localization setting

Galician

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Procura de termos
  • Traballos
  • Foros
  • Multiple search