ProZ.com translation contests »
Mox presents: "The comic life of a translator" » English to Tagalog

Competition in this pair is now closed.

Discussion and feedback about the competition in this language pair may now be provided by visiting the "Discussion & feedback" page for this pair. Entries may also be individually discussed by clicking the "Discuss" link next to any listed entry.
 
 

Source text in English

Source text image

I began the revision and realized that it was a humongous pile of excrement produced by Gurgle!

Nonetheless, I delivered a perfect translation... but the customer had my sublime work edited by some illiterate jerk who ruined it!

And they published online my now-defective translation alongside my name!

Winning entries could not be determined in this language pair.

There were 6 entries submitted in this pair during the submission phase. Not enough votes were submitted by peers for a winning entry to be determined.

Competition in this pair is now closed.


Entries (6 total) Expand all entries

Sinimulan ko ang rebisyon ngunit napansin ko na isa itong walang kabuluhang pagsasalin na gawa ni Gurgle!

Gayunpaman, nagawa ko ang tumpak na pagsasalin... ngunit ipina-edit ng kustomer ang kahanga-hanga kong trabaho sa isang mangmang na sumira nito!

At inilathala nila online ang nasira nang pagsasalin pati na ang pangalan ko!
Entry #28301 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Joceli Backer (X)
Joceli Backer (X)
Sweden
Voting points1st2nd3rd
194 x41 x21 x1
Mga Tunay na Kuwento ng Kababalaghan

Sinimulan ko ang rebisyon at napagtanto na ito ay isang mala-higanteng tumpok ng basura na gawa ni Gurgle.

Gayunpaman, perketo ang ginawa kong pagsasalin... subalit nasira ang mahusay kong gawa ng pina-edit ito ng aking kliyente sa isang taong walang alam at mangmang!

At ang nasira kong salin ay inilathala nila online katabi ang aking pangalan!
Entry #29809 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Voting points1st2nd3rd
122 x42 x20
Sinimulan ko ang rebisyón...noon ko napagtantô na ito palá ay isang napakalaking tipon ng waláng saysáy na kaisipang binuo ni Bulubok!

Gayunman, nakapagbigay ako ng isang perpektong salin... ngunit ipina-edit ito ng kustomer sa ilang hangal na hindi marunong sumulat at magbasa. Winasak nila ang kahanga-hanga kong ginawa!

Pagkatapos, ang ngayo'y depektibo ng bersyon ng saling aking ginawa ang kanilang inilathala online kasama ang aking pangalan!
Entry #29320 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Voting points1st2nd3rd
71 x41 x21 x1
Sinimulan ko ang rebisyon at natanto na ito ay nakakahiyang tambak ng dumi na ginawa ni Gurgle!

Gayunman, nakapaghatid ako ng perpektong pagsasalin... Ngunit pina-edit ng aking customer sa ibang mangmang ang napakaganda kong gawa na sinira lamang ito!

At inilathala nila sa online ang ngayon ay sira nang isinalin ko katabi ng aking pangalan!
Entry #29632 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Sittie Hane Mama
Sittie Hane Mama
Philippines
Voting points1st2nd3rd
51 x401 x1
Ang Gargle gumawa na siya marami mga pangit ng palang tae!
Pero naayos ko nalang ang mga sasalin sa perpektong. Kaso ini edit na siya iyan.
Tapos , sila ang naglathala ng web kasama ng pangalan ko!
Entry #29591 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Voting points1st2nd3rd
41 x400
Sinimulan ko ang pagrebisa at nalaman ko na ito ay napakalaking talaksan ng dumi na nilikha ng Laguklok!

Gayunpaman, isinumite ko ang perpektong pagsasalin... ngunit pinabago ng customer ang gawa ko sa taong mangmang na sumira nito!

At inilathala nila sa online ang pagsasalin na ngayon ay nasira na sa tabi ng pangalan ko!
Entry #28615 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Voting points1st2nd3rd
201 x20


ProZ.com translation contests

ProZ.com translation contests offer a fun way to take a break from your normal routine while testing and honing your skills with fellow translators.


ProZ.com Translation Contests. Patent pending.

Your current localization setting

Galician

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Procura de termos
  • Traballos
  • Foros
  • Multiple search