ProZ.com translation contests »
Mox presents: "The comic life of a translator" » English to Marathi

Competition in this pair is now closed.

Discussion and feedback about the competition in this language pair may now be provided by visiting the "Discussion & feedback" page for this pair. Entries may also be individually discussed by clicking the "Discuss" link next to any listed entry.
 
 

Source text in English

Source text image

I began the revision and realized that it was a humongous pile of excrement produced by Gurgle!

Nonetheless, I delivered a perfect translation... but the customer had my sublime work edited by some illiterate jerk who ruined it!

And they published online my now-defective translation alongside my name!

Winning entries could not be determined in this language pair.

There were 5 entries submitted in this pair during the submission phase. Not enough votes were submitted by peers for a winning entry to be determined.

Competition in this pair is now closed.


Entries (5 total) Expand all entries

Filter entries
Language variants:
त्या लेखावर काम करायला सुरवात केल्याबरोबर माझ्या लक्षात आलं की इंटरनेट ढवळून उपसलेल्या गाळाचा ढीग होता नुस्ता तो.

असं असूनही मी अगदी उत्तम भाषांतर करून दिलं. पण त्या ग्राहकाने माझं लिखाण कोण्या अडाण्याकडे संपादनाला दिलं, त्याने अशी वाट लावली की काय सांगू.

आणि वर त्यांनी ते सदोष, तिय्यम दर्जाचं भाषांतर माझ्या नावावर नेटवर छापून टाकलं की!
Entry #29039 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Voting points1st2nd3rd
41 x400
मी तपासणी सुरवात केली आणि माझ्या लक्षात आले की हा गर्गलने तयार केलेला भला मोठा कचर्‍याचा ढीग होता.
असे असूनही मी एक परिपूर्ण भाषांतर सादर केले...पण ग्राहकाने माझे अत्युत्कृष्ट काम कुठल्यातरी अशिक्षित मूर्खाकडून संपादित करून घेतले, ज्याने त्याची वाट लावून टाकली!
आणि मग त्यांनी हे आता सदोष बनलेले माझे भाषांतर माझ्या नावासकट ऑन-लाईन प्रसिद्ध केले.
Entry #29122 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Voting points1st2nd3rd
41 x400
मी सुधारणा करायला सुरुवात केली आणि माझ्या लक्षात आले की गर्गलचा वापर करून अनुवादित केलेला हा एक कचर्‍याचा मोठा ढेर आहे!

तरी देखील, मी त्याचा उत्कृष्ट अनुवाद केला....पण ग्राहकाने कुणा अडाण्याकडून त्यात पुन्हा बदल करून घेतले आणि माझ्या अतिशय सुंदर कलाकृतीचा विचका केला!

आणि सगळ्यात कहर म्हणजे हा दोषपूर्ण अनुवाद त्यांनी माझ्या नावाने ऑनलाइन प्रकाशित देखील केला!
Entry #29176 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Voting points1st2nd3rd
0000
मी उजळणी सुरू केली होती आणि मला कळले की ते गुरगलने केलेल्या विष्टेचे ढीग होते!

तथापि, मी योग्य आणि अचूक असे भाषांतर करून दिले होते, परंतु ग्राहकाने माझे उत्तम काम कुणा एका अशिक्षित मूर्खांकडुन संपादित करून घेतले ज्याने त्याचे वाटोळे केले!

आणि आता त्यांनी माझे चुकीचे भाषांतर माझ्या नावासकट ऑनलाईन प्रकाशित केले आहे!
Entry #28387 — Discuss 0 — Variant: Marathi
Voting points1st2nd3rd
0000
मी तपासायला सूरवात केली तेव्‍हा जाणवलं की हे निव्‍वळ गुर्गलचं गोबर आहे.
मी तर अचूक भाषांतर दिले होते.... परंतु ग्राहकाकडील अशिक्षित मुर्ख व्‍यक्‍तीने माझ्या उदात्त कामाचे वाटोळे केले.
आणि आता त्यांनी ते सदोष भाषांतर माझ्या नावासहीत ऑनलाईन प्रकाशित केले.
Entry #28324 — Discuss 0 — Variant: Marathi
Voting points1st2nd3rd
0000


ProZ.com translation contests

ProZ.com translation contests offer a fun way to take a break from your normal routine while testing and honing your skills with fellow translators.


ProZ.com Translation Contests. Patent pending.

Your current localization setting

Galician

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Procura de termos
  • Traballos
  • Foros
  • Multiple search