ProZ.com translation contests »
Mox presents: "The comic life of a translator" » English to Macedonian

Competition in this pair is now closed.

Discussion and feedback about the competition in this language pair may now be provided by visiting the "Discussion & feedback" page for this pair. Entries may also be individually discussed by clicking the "Discuss" link next to any listed entry.
 
 

Source text in English

Source text image

I began the revision and realized that it was a humongous pile of excrement produced by Gurgle!

Nonetheless, I delivered a perfect translation... but the customer had my sublime work edited by some illiterate jerk who ruined it!

And they published online my now-defective translation alongside my name!

Winning entries could not be determined in this language pair.

There were 5 entries submitted in this pair during the submission phase. Not enough votes were submitted by peers for a winning entry to be determined.

Competition in this pair is now closed.


Entries (5 total) Expand all entries

Почнав да го проверувам и ми стана јасно дека е еден огромен куп на блуеници исфрлени од Гргл.

Како и да е, го предадов совршено преведен ... но клиентот му го дал мојот превод на некој неписмен глупак да го уреди и тој ми го уништил!

А потоа преводот го објавиле онлајн, така „осакатен“, со моето име!
Entry #29215 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Tatjana Pop-Antoska
Tatjana Pop-Antoska
Macedonia (FYROM)
Voting points1st2nd3rd
276 x41 x21 x1
Ја започнав проверката и сфатив дека тоа беше еден колосален куп од срање составен од Гргл!
Сепак, јас доставив еден беспрекорен превод... но клиентот го дал мојот величествен труд да биде лекториран од страна на некој неписмен шутрак кој го уништил!
И тие го објавија онлајн мојот, сега фаличен, превод заедно со моето име!
Entry #29881 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Voting points1st2nd3rd
171 x46 x21 x1
Започнав со ревизиjата и сфатив дека станува збор за џиновски куп измет што е производ на Гргл!

Меѓутоа, доставив совршен превод... но клиентот ангажирал некој неписмен кретен којшто го уништил мојот возвишен труд вршејќи редакција!

И го објавиле на интернет мојот превод, којшто сега е неисправен, патем потпишан со моето име!
Entry #28871 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Voting points1st2nd3rd
142 x41 x24 x1
Почнав со прегледување и сфатив дека се работи за огромен куп ѓубре - продукт на чичко Гргал!

И покрај тоа, им доставив совршен превод... но клиентот го дал мојот фантастичен труд на некој неписмен тапоглавец да го лекторира и тој сосем го упропастил!

А тие го објавиле на интернет тој мој сега фаличен превод, заедно со моето име!
Entry #29114 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Rosana Zarinska
Rosana Zarinska
Macedonia (FYROM)
Voting points1st2nd3rd
142 x42 x22 x1
Ја започнав ревизијата и сфатив дека е огромен куп отпадок произведен од 'Gurgle'!

Сепак, испорачав совршен превод ... но купувачот ја уредувал мојата возвишена работа кај некој неписмен кретен кој ја уништил!

И го објавиле на интернет мојот, сега неисправен превод, а покрај него и моето име!
Entry #29063 — Discuss 0 — Variant: Not specified
Voting points1st2nd3rd
2002 x1


ProZ.com translation contests

ProZ.com translation contests offer a fun way to take a break from your normal routine while testing and honing your skills with fellow translators.


ProZ.com Translation Contests. Patent pending.

Your current localization setting

Galician

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Procura de termos
  • Traballos
  • Foros
  • Multiple search